Aktualności

XXXVII ogólnopolska pielgrzymka ludzi pracy

Pielgrzymka Jasna Góra

PROGRAM WROCŁAWSKICH OBCHODÓW ROCZNICY PODPISANIA POROZUMIEŃ SIERPNIOWYCH

25 sierpnia 2019

godz. 10.00 złożenie kwiatów na grobach śp. Kazimierza Michalczyka i Piotra Bednarza na Cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu

godz. 12.00 msza święta w Sanktuarium Matko Bożej Pocieszenia przy Al. Pracy 26

godz. 13.30 złożenie kwiatów pod tablicą Solidarności przy ul. Grabiszyńskiej184

31 sierpnia 2019

godz. 12.00 Panel dyskusyjny nt. współczesnego rozwoju Solidarności w Klubie Muzyki i Literatury we Wrocławiu przy pl. Kościuszki 10

godz. 16.00 wRock for Freedom Legendy Rocka na terenie Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 184

7 września 2019

29 Bieg Solidarności, teren Hotelu Wodnik, ul. Na Grobli 28 we Wrocławiu

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W OBCHODACH
39 ROCZNICY POWSTANIA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

ZNIŻKI NA UBEZPIECZENIA W PZU DLA CZŁONKÓW „SOLIDARNOŚCI”

Komisja Krajowa zawarła porozumienie z PZU oraz z bankiem Pekao S.A. w myśl którego członkowie NSZZ Solidarność mogą korzystać z pewnych ulg.

Warunkiem korzystania z tych ulg jest posiadanie legitymacji członkowskiej  (zamawia się w biurze Komisji Zakładowej – wniosek o wydanie legitymacji elektronicznej) oraz zarejestrowanie w Klubie PZU Pomoc dla NSZZ Solidarność.

Członkowie “Solidarności” mogą liczyć na 10 proc. zniżki na ubezpieczenia w PZU. Wszystko dzięki programowi “Klub PZU Pomoc dla NSZZ Solidarność”. Porozumienie w tej sprawie podpisali 28 czerwca Piotr Duda, przewodniczący KK NSZZ “S”, Paweł Surówka, prezes PZU oraz Michał Krupiński, prezes Banku Pekao S.A.

Warunkiem przystąpienia do Klubu PZU Pomoc dla NSZZ Solidarność jest wypełnienie formularza dostępnego na stronie: https://klubpzupomoc.pzu.pl/nszz-solidarnosc. Po dokonaniu aktywacji w Klubie każdy otrzyma kartę uprawniającą do 10 proc. zniżki przy zakupie niżej wskazanych ubezpieczeń. Wystarczy wypełnić formularz przystąpienia do Klubu PZU dla NSZZ Solidarność, a następnie udać się do agenta PZU SA i przed zawarciem umowy ubezpieczenia podać numer PESEL lub numer otrzymanej karty. Agent sprawdzi uprawnienia do zniżki. Po pozytywnej weryfikacji udzieli zniżki.

O czym należy pamiętać? Zniżka dotyczy wyłącznie umów z rocznym okresem ubezpieczenia; właściciel karty musi występować w umowie jako ubezpieczony; zniżka musi być zgodna z regulacjami dotyczącymi składki minimalnej; z tytułu posiadania Karty PZU Pomoc przysługuje tylko jedna zniżka w ramach jednej umowy ubezpieczenia.

Na jakie ubezpieczenia przysługuje zniżka? PZU Auto: AC, OC, NNW, NNW Max; PZU Dom; PZU NNW; PZU Gospodarstwo Rolne: Obowiązkowe ubezpieczenie budynków, OC Rolnika, Mienie ruchome, NNW Rolnika; Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym, a także Ubezpieczenie PZU Bezpieczny Rowerzysta.

Dodatkową ofertę  dla członków Klubu PZU Pomoc NSZZ Solidarność przygotował także Bank Pekao S.A. Warunkiem skorzystania z niej, jest przedstawienie legitymacji NSZZ Solidarność w placówce Banku Pekao SA. Zakłada ona chociażby darmowe: prowadzenie rachunku płatniczego, obsługę karty debetowej, czy wypłaty z obcych bankomatów przez 24 miesiące od daty zawarcia umowy o kartę. Bank Pekao S.A. przygotował także ofertę specjalną dla organizacji działających w ramach NSZZ Solidarność.

BILETY NA SIERPNIOWY KONCERT

Region Dolny Śląsk NSZZ Solidarność zaprasza na koncert WROCK FOR FREEDOM, który odbędzie się 31.08.2019 r. w Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu

Gwiazdą wieczoru będzie angielska grupa SWEET.

Ceny biletów dla członków Związku:

miejsca siedzące: 100 zł

miejsca stojące: 40 zł

Bilety można nabyć w Regionie Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” przy pl. Solidarności 1/3/5 we Wrocławiu, I piętro, pok.118 w godz. 8.00 – 15.00 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z kol. Anią Miklis nr. tel. 601 974 910.

ROCZNICA MORDU PROFESORÓW LWOWSKICH

Wczoraj we Lwowie, dzisiaj we Wrocławiu odbyły się uroczystości upamiętniające zbrodnię profesorów lwowskich. We Wrocławiu odbyła się z tej okazji Msza św., po której władze państwowe, samorządowe i organizacje społeczne przeszły złożyć kwiaty pod pomnik przy Politechnice Wrocławskiej.

W uroczystościach wzięła udział delegacja dolnośląskiej “Solidarności” z Kazimierzem Kimso i Grzegorzem Makulem na czele oraz delegacja organizacji zakładowej “Solidarności” Politechniki z Tomaszem Wójckiem.

Przemówienia okolicznościowe pod pomnikiem wygłosili wojewoda Paweł Hreniak, prezydent Jacek Sutryk i w imieniu wszystkich uczelni prof. Marek Ziętek.

Historia zbrodni:

78 lata temu, 4 lipca 1941 r., Niemcy rozstrzelali na Wzgórzach Wuleckich we Lwowie 22 profesorów lwowskich uczelni, członków ich rodzin oraz osoby, które przebywały z nimi w chwili aresztowania. Wśród 40 ofiar nazistowskiej zbrodni był m.in. Tadeusz Boy-Żeleński.

Późnym wieczorem 3 lipca 1941 r. SS, Gestapo i Żandarmeria Polowa wtargnęły do domów polskich profesorów we Lwowie. Sporna pozostaje kwestia, czy w aresztowaniach brali udział Ukraińcy z batalionu „Nachtigall”, oddziału realizującego zadania rozpoznawcze oraz dywersyjne u boku Wehrmachtu.

Aresztowani naukowcy byli pracownikami trzech lwowskich uczelni: Uniwersytetu Jana Kazimierza, Politechniki Lwowskiej oraz Akademii Medycyny Weterynaryjnej.

W nocy zostali oni przewiezieni do Bursy Abrahamowicza, gdzie mieściła się tymczasowa siedziba Gestapo.

Po przesłuchaniu zatrzymanych 4 lipca 1941 r. we wczesnych godzinach rannych przetransportowano ich na miejsce kaźni, którym okazały się Wzgórza Wuleckie.

Polaków rozstrzeliwał specjalny oddział Einsatzkommando. Egzekucję nadzorował SS-Brigadefuehrer, Eberhard Schoengarth. Wzięli w niej udział jego bliscy współpracownicy: Heinz Heim, Hans Krueger, Walter Kutschmann, Kurt Stawizki, Felix Landau oraz współpracujący z nazistami Holender, Pieter Nikolaas Menten.

Od kul karabinów zginęło wówczas 40 osób, wśród nich m.in. profesorowie: Antoni Cieszyński, Władysław Dobrzaniecki, Jan Grek, Jerzy Grzędzielski, Edward Hamerski, Henryk Hilarowicz, Włodzimierz Krukowski, Roman Longchamps de Berier, Antoni Łomnicki, Witold Nowicki, Tadeusz Ostrowski, Stanisław Piłat, Stanisław Progulski, Roman Rencki, Włodzimierz Sieradzki, Adam Sołowij, Włodzimierz Stożek, Kazimierz Vetulani, Kasper Weigel, Roman Witkiewicz oraz Tadeusz Boy-Żeleński.

Zamordowani Polacy nie doczekali się godnego pochówku. W październiku 1943 r. ich zwłoki zostały odkopane, a następnie spalone w pobliskim Lesie Krzywczyckim, przez co ślady zbrodni uległy zatarciu.

Sprawców zbrodni dokonanej przez Niemców w lipcu 1941 r. na przedstawicielach polskiej elity intelektualnej we Lwowie nie udało się osądzić, choć kwestia wspomnianego mordu była m.in. przedmiotem obrad Międzynarodowego Trybunału Wojskowego w 1946 r. w Norymberdze.

W 2011 r. we Lwowie na Wzgórzach Wuleckich odsłonięty został pomnik profesorów lwowskich uczelni zamordowanych w 1941 r. przez Niemców. Monument powstał z inicjatywy władz Wrocławia i Lwowa.

Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych

W Polsce Sejm RP ustanowił w 2003 roku 28 kwietnia Dniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy.
Dzień 28 kwietnia z inicjatywy NSZZ „Solidarność” obchodzony jest od 1991 roku pod nazwą:
Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych.
Serdecznie zapraszamy na Msze św. oraz konferencje naukową zorganizowaną przez dolnośląską „Solidarność”, Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” i Państwową Inspekcję Pracy.

Temat tegorocznej konferencji:
Dialog społeczny w zakładzie pracy w świetle dynamicznie zmieniającej się sytuacji na rynku pracy
Konferencja odbędzie się w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy
im Prof. J. Rosnera we Wrocławiu przy ul. M. Kopernika 5 dnia 24 kwietnia 2019 r. (środa) o godz. 10.00.

Ramowy program konferencji 24 kwietnia 2019 r.:
9.30 – 10.00 rejestracja uczestników konferencji
10.00 – 10.45 przywitanie i otwarcie konferencji, wystąpienia zaproszonych gości
10.45 – 12.00 referaty wygłoszą m.in.: przedstawiciel pracodawców, przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy, przedstawiciel Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, przewodniczący Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”plakat
12.00 – 12.30 przerwa kawowa
12.30 – 13.45 dyskusja panelowa z udziałem zaproszonych gości, m.in: pracodawców, ekspertów strony związkowej, przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy, naukowców
13.45 – 14.00 podsumowanie konferencji, zamknięcie obrad
14.00 – 15.15 poczęstunek
 
28 kwietnia 2019 r. o godz. 11.30 w Katedrze św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu odprawiona zostanie Msza Święta w intencji poszkodowanych przy pracy.