Aktualności

Solidarność w obronie dobrego imienia św. Jana Pawła II

Stanowisko_KK_nr_4-23

Wybory w Politechnicznej Solidarności

W dniu 27 lutego 2023 r. zakończyła się, wyborami nowych władz i przedstawicieli, kadencja w Politechnicznej Solidarności. Wybrani wcześniej w Oddziałach delegaci na Zakładowe Zebranie Delegatów NSZZ Solidarność w Politechnice Wrocławskiej, jednomyślnie powołali na funkcję Przewodniczącego Komisji Zakładowej dra inż. Janusza Szymkowa. Będzie On pełnił tę funkcję w latach 2023 – 2028. Nowo wybranemu Przewodniczącemu Komisji Zakładowej serdecznie gratulujemy  i życzymy sił, hartu ducha, wsparcia ze strony Koleżanek i Kolegów oraz sukcesów w kierowaniu naszą Solidarnością.

Odznaczeni Pracownicy Politechniki Wrocławskiej

W dniu 7 lutego 2023 r. w Urzędzie Wojewódzkim odbyła się podniosła uroczystość wręczenia Krzyży Orderu Polonia Restituta działaczom opozycji antykomunistycznej. Z radością i satysfakcją informujemy, że wśród odznaczonych przez Prezydenta RP jest troje pracowników Politechniki Wrocławskiej, dwoje z nich są członkami naszej uczelnianej Solidarności.

Krzyżem Oficerskim Orderu Polonia Restituta odznaczeni zostali:

dr Magdalena Rutkowska – członek Solidarności

prof. Ryszard Klempous – członek Solidarności

Krzyżem Kawalerskim Orderu Polonia Restituta odznaczona została

mgr Agnieszka Wilczyńska

Odznaczonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Piękny Jubileusz

Dzisiaj, Dostojny Jubilat Pan Stanisław Pietraszko – Członek Założyciel NSZZ Solidarność – obchodzi setną rocznicę urodzin.

W tym radosnym dniu składamy Dostojnemu Jubilatowi najserdeczniejsze życzenia, długich lat życia, Bożego błogosławieństwa, zdrowia i wszelkich powodów do radości.

Dr inż. Henryk Szarski, ówczesny dyrektor Biblioteki Głównej Politechniki Wrocławskiej wspomina Pana Stanisława Pietraszkę:

Całe swoje życie zawodowe, w latach 1950 – 1988 , pracował w Bibliotece Głównej Politechniki Wrocławskiej. Był jednym z pierwszych, którzy po wojnie gromadzili zbiory i udostępniali je studentom i pracownikom Uczelni .

Był wybitnym specjalistą w zakresie informacji naukowej.

Z Jego inicjatywy Biblioteka PWr. jako pierwsza ( i przez wiele lat jedyna w kraju ) zakupiła Indeks Cytowań Naukowych ( SCI ) – początkowo w wersji papierowej a następnie komputerowej. Był najlepszym w kraju ekspertem w obszarze analizy cytowani naukowych. Wielkie znaczenie miał fakt , że jako absolwent filologii angielskiej , swobodnie korzystał z literatury anglojęzycznej. Przez wiele lat przygotowywał różnorodne analizy cytowani dla potrzeb pracowników naukowych i władz Uczelni. Jako kierownik Działu Informacji Naukowej wyszkolił kadrę młodych pracowników Biblioteki w korzystaniu z wszelakich źródeł informacji . Miało to ogromne znaczenie w pracach nad komputeryzacją Biblioteki i wykorzystaniu międzynarodowych baz danych dla potrzeb pracowników PWr oraz użytkowników z placówek naukowych w całym kraju.

Uroczyste pożegnanie Pana mgra Stanisława Pietraszki przechodzącego na emeryturę (1988 r.)

Na zdjęciu od lewej, Mgr Stanisław Pietraszko, dr Henryk Szarski Dyrektor BG, Prof. Jan Kmita Rektor PWr (ze zbiorów Dr Henryka Szarskiego)

Podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe

wskazniki2023-wersja2

źródło:  Dolnośląska Solidarność

Zbiórka dla pracowników politechniki w dnipro

dnipro