Aktualności

Komisja Krajowa NSZZ Solidarność apeluje o udział w referendum

Obradująca w dniu 7.09.2023 r. Komisja Krajowa NSZZ Solidarność przyjęła stanowisko, w którym apeluje o udział w referendum i w wyborach zaplanowanych na październik bieżącego roku.

Pełny tekst stanowiska:

Komisja Krajowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” apeluje o liczny udział w nadchodzących wyborach i połączonym z nimi referendum.

W sposób szczególny zachęcamy do udziału w referendum – najbardziej bezpośredniej formie demokracji – która powinna być na stałe powiązana z wyborami, tak abyśmy jako obywatele mieli możliwość wypowiadania się w najważniejszych sprawach bez podejmowania ogromnego wysiłku na rzecz organizowania komitetów obywatelskich i zbierania podpisów.

Dzięki staraniom NSZZ „Solidarność” jedno z pytań referendalnych dotyczy wieku emerytalnego. Dla naszego Związku jest to odsunięte w czasie głosowanie, pod którym jedenaście lat temu „Solidarność” walcząc z wydłużeniem wieku emerytalnego zebrała ponad 3,5 mln podpisów. Ironią losu jest to, że tacy ludzie jak ówczesny premier Donald Tusk, który nazywając nas wtedy pętakami i wyrzucając ogromny społeczny wysiłek do kosza, dzisiaj nadal wzywa do tego samego. To dowód, że tacy ludzie nigdy się nie zmieniają.

Zbliżające się wybory parlamentarne i połączone z nimi referendum, to nie tylko wielkie święto demokracji, to również ważny obywatelski obowiązek i odpowiedzialność. Również wobec wielkich geopolitycznych zawirowań, groźnych dla bezpieczeństwa i przyszłości Polski. Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” tradycyjnie nie wskazuje na kogo należy głosować, ufając w mądrość swoich członków, sympatyków i całego społeczeństwa. Prosimy jednak, aby podejmując decyzje przy urnach wyborczych i referendalnych odrzucać tych, którzy wielokrotnie kłamali, niedotrzymywali obietnic, czy sprzeniewierzali się postulatom „Solidarności”. Nawet jeśli dzisiaj mówią coś innego. Wiele z tych postulatów udało się zrealizować i ważne jest czy ludzie, których wybierzemy, zechcą to zachować.

Wybory w KSN i w Regionie

W dniach 26-27.05.2023 r. odbyło się zebrania sprawozdawczo-wyborcze delegatów na Walne Zebranie Krajowej sekcji Nauki NSZZ Solidarność, w którym uczestniczyli również delegaci z naszej politechnicznej Solidarności. Przewodniczącym KSN ponownie został wybrany prof. Dominik Szczukocki z Uniwersytetu Łódzkiego, natomiast dr Janusz Szymków, przewodniczący KZ NSZZ Solidarność w Politechnice Wrocławskiej, został wybrany do Rady Krajowej Sekcji Nauki.

fot. M. Żegliński

W dniach 6-7.06.2023 r. odbyło się Walne Zebranie Delegatów Regionu Dolny Śląsk NSZZ Solidarność. Przewodniczącym Zarządu Regionu ponownie został wybrany (niemal 100% głosów) Kazimierz Kimso. W WZD z Politechniki uczestniczyli, mgr Agnieszka Misiewicz – skarbnik KZ, dr Janusz Szymków – przewodniczący KZ oraz dr Tomasz Wójcik. Dr Janusz Szymków oraz dr Tomasz Wójcik byli wnioskodawcami w sumie 5 stanowisk i apeli WZD.   Dr Tomasz Wójcik został wybrany do Zarządu Regionu oraz jako delegat na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność.

fot. M. Żegliński

Stanowiska i apele przyjęte przez XXXIV WSZ Regionu Dolny Śląsk NSZZ Solodarność