Aktualności

Diamentowy jubileusz kapłaństwa Kapelana Soliarności

W sobotę 22 czerwca br. Ksiądz Prałat Mirosław Drzewiecki, kapelan politechnicznej Solidarności oprawił w kościele św. Marcina we Wrocławiu Mszę św. dziękczynną z okazji 60. rocznicy przyjęcia święceń kapłańskich. Diamentowemu Jubilatowi składali gratulacje i życzenia liczni przyjaciele, wśród nich przedstawiciele naszej politechnicznej organizacji.

Ksiądz Prałat Mirosław Drzewiecki był chyba pierwszym kapłanem w Polsce, który w dniu 13 stycznia 1982 r. odprawił w katedrze wrocławskiej Mszę św. za Ojczyznę i wygłosił słynne kazanie podtrzymujące Polaków na duchu. Ad multos annos Drogi Kapłanie.

IBIS 141

IBIS 141