Aktualności

Wybory w KSN i w Regionie

W dniach 26-27.05.2023 r. odbyło się zebrania sprawozdawczo-wyborcze delegatów na Walne Zebranie Krajowej sekcji Nauki NSZZ Solidarność, w którym uczestniczyli również delegaci z naszej politechnicznej Solidarności. Przewodniczącym KSN ponownie został wybrany prof. Dominik Szczukocki z Uniwersytetu Łódzkiego, natomiast dr Janusz Szymków, przewodniczący KZ NSZZ Solidarność w Politechnice Wrocławskiej, został wybrany do Rady Krajowej Sekcji Nauki.

fot. M. Żegliński

W dniach 6-7.06.2023 r. odbyło się Walne Zebranie Delegatów Regionu Dolny Śląsk NSZZ Solidarność. Przewodniczącym Zarządu Regionu ponownie został wybrany (niemal 100% głosów) Kazimierz Kimso. W WZD z Politechniki uczestniczyli, mgr Agnieszka Misiewicz – skarbnik KZ, dr Janusz Szymków – przewodniczący KZ oraz dr Tomasz Wójcik. Dr Janusz Szymków oraz dr Tomasz Wójcik byli wnioskodawcami w sumie 5 stanowisk i apeli WZD.   Dr Tomasz Wójcik został wybrany do Zarządu Regionu oraz jako delegat na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność.

fot. M. Żegliński

Stanowiska i apele przyjęte przez XXXIV WSZ Regionu Dolny Śląsk NSZZ Solodarność

Jubileusz Klubu Spotkanie i Dialog

      500. posiedzenie Klubu Spotkanie i Dialog

We Wrocławiu żyje i działa wielu ciekawych ludzi, jednym z nich jest Lechosław Stefan. Prowadzi on od jesieni 1977 roku nieformalny dyskusyjny Klub Spotkanie i Dialog. Ta całkowicie niezależna, obywatelska inicjatywa trwa nieprzerwanie od blisko 46 lat. Przetrwała zmianę systemu politycznego w Polsce, kilku papieży, prezydentów, ministrów nauki. Jest owocem pozytywistycznej postawy Lecha Stefana, absolwenta fizyki na Uniwersytecie Wrocławskim, który w czasach wszechobecnej cenzury wraz z gronem przyjaciół wypełniał „białe plamy” czasów systemu komunistycznego i propagował wolną myśl. Systematyczne, comiesięczne spotkania odbywały się przez lata w niezmienionym terminie – pierwsza środa miesiąca. Z sierpniową przerwą wakacyjną jest to zwykle jedenaście posiedzeń w ciągu roku.

Właśnie w najbliższą środę 7 czerwca 2023 roku o g. 12.00 odbędzie się okrągła 500. debata. Uroczystość będzie miała miejsce na Uniwersytecie Wrocławskim, w pięknie wyremontowanej sali Oratorium Marianum, a rolę Organizatora przejmie Uniwersytet Wrocławski reprezentowany przez Jego Magnificencję Rektora. Jubileuszowy wykład pt. „Patriotyzm dnia dzisiejszego” poprowadzi prof. dr hab. Wojciech Polak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Nasz jubilat swoją aktywnością jednoczy środowiska akademickie wyższych uczelni Wrocławia. Będąc absolwentem Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, zainicjował utworzenie Podyplomowego Studium Dziennikarskiego na Papieskim Wydziale Teologicznym, a wcześniej był współinicjatorem Centrum Badań Ekonomicznych i Gospodarczych Politechniki Wrocławskiej  i Uniwersytetu w Connecticut w Stanach Zjednoczonych.

Wyjątkową cechą założyciela i gospodarza Klubu Spotkanie i Dialog jest szeroka aktywność połączona z osobistą skromnością. Dlatego to właśnie przyjaciołom i współpracownikom Lechosława Stefana przypadła w udziale rola inicjatorów uroczystych obchodów jubileuszowego 500. spotkania Klubu. Planowane uroczystości wspiera Stowarzyszenie Wolnego Słowa, jedna z najstarszych organizacji skupiających działaczy opozycji antykomunistycznej w Polsce.

Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Robert Olkiewicz oraz współpracownicy Lecha Stefana – Marta Morawiecka, Piotr Chełstowski, Piotr Gaglik, prof. Krzysztof Sobiech, Michał Kwilecki oraz Tomasz Białaszczyk, przewodniczący oddziału dolnośląskiego Stowarzyszenia Wolnego Słowa

serdecznie zapraszają na unikatowe w skali kraju 500. posiedzenie Klubu.